Mũi đo cho máy đo đa năng – Indenters for Universal Hardness Testers

 

Mã số sản phẩm

Mô tả

9110-117 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận NVLAP 2.5 mm
9110-118 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận NVLAP 5 mm
9110-119 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận NVLAP 10 mm
9110-120 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận DKD 1.0 mm
9110-121 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận DKD 2.5 mm
9110-122 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận DKD 5 mm
9110-123 Mũi đo viên bi cacbit với giấy chứng nhận DKD 10 mm
9110-125 Mũi đo viên bi Tungsten cacbit 5 mm
9110-126 Mũi đo viên bi Tungsten cacbit 5 mm với nắp chụp
9110-127 Mũi đo viên bi Tungsten cacbit 10 mm
9110-128 Mũi đo viên bi Tungsten cacbit 10  mm với nắp chụp
9110-130 Viên bi cacbit 1 mm
9110-139 Mũi đo Rockwell kim cương theo tiêu chuẩn DIN ISO 6508, Phần 2, kiểm tra trực tiếp và gián tiếp
9110-140 Mũi đo Vickers
9110-141 Mũi đo Vickers, đồ giữ đặc biệt
9110-150 Mũi đo Knoop
9110-190 Đồ giữ đầu nối dài

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.