Đúc Mẫu

 

ĐÚC MẪU

Mục đích chính của đúc mẫu là dễ dàng cầm nắm khi thao tác và bảo vệ đường biên mẫu. Bảo vệ đường biên mẫu là rất quan trọng trong trường hợp mẫu cần được đánh giá trên toàn bộ bề mặt. Dễ dàng thao tác mang ý nghĩa cho cả mài giữ mẫu bằng tay và đặt mẫu vào trong đầu giữ mẫu tự động (máy mài/đánh bóng tự động).

Khi lựa chọn sử dụng phương pháp nào để đúc mẫu chúng ta nên cân nhắc hay chú ý đến các yếu tố sau:

Kích cỡ và hình thể của chi tiết

Độ nhạy cảm với nhiệt độ và áp suất

Số lượng mẫu cần chuẩn bị hàng ngày

Thời gian để hoàn thành công việc.

Đúc mẫu nóng:

Đúc mẫu nóng sử dụng nhiệt độ và áp suất để đúc mẫu trong hỗn hợp nhựa đúc. Kỹ thuật này hạn chế tối đa sự co ngót, vì vậy mà nó giữ rất tốt đường biên mẫu và bảo vệ mẫu trong suốt quá trình chuẩn bị. Áp suất lớn và chu kì giải nhiệt được điều khiển càng làm tăng khả năng bảo vệ đường biên, và giảm tổng thời gian đúc mẫu. Mẫu sau khi đúc có kích cỡ và hình dạng chính xác, có thể thực hiện việc đánh dấu ký hiệu mẫu

 

Đúc mẫu nguội:

Hệ thống đúc mẫu epoxy và acrylic được sử dụng trong trường hợp mẫu nhạy cảm với nhiệt độ và áp suất cao. Hệ thống epoxy cung cấp độ bám chặt tốt, co ngót thấp và khả năng điền đầy các vết nứt và lỗ xốp cao. Hệ thống acrylic được sử dụng trong trường hợp quan tâm về thời gian đông rắn nhanh. Màu và chất bổ trợ có thể được thêm vào trong loại đúc này. Màu giúp cho các lỗ rỗng dẽ quan sát hơn, và có thể quan sát tách bạch được giữa nhựa và mẫu thực. Chất bổ trợ có tính dẫn điện có thể được sử dụng cho SEM trong trường hợp không có thêm bước khác.

 

Hệ thống chân không dùng để rút hết không khí trong mẫu và epoxy. Nó giúp cho giảm hay hạn chế khoảng cách giữa mẫu và epoxy, điền đầy các lỗ rỗng và tăng chất lượng của mẫu.