Về Chúng Tôi

Cùng với sự phát triển của ngành vật liệu Việt Nam, Buehler đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ nhiều năm trước đây. Từ năm 2006, chúng tôi đã bắt đầu chính thức phát triển thương hiệu Buehler tại Việt Nam với nhiều sự nỗ lực trong công việc chuyên môn cũng như hỗ trợ bán hàng.

Cùng với sự hợp tác của các nhà khoa học cũng như các bạn hàng, Buehler ngày nay đã chiếm lĩnh vị trí đầu ngành trong lĩnh vực chuẩn bị mẫu tại Việt Nam

Buehler has been in Vietnam for several years with development of material science and industry. In 2006, we have officialy developed Buehler name with strength of high-educated knowledge and effective sales support.

Cooperation between Buehler, material scientists and customers helps Buehler to gain the top-level in specimen preparation equipment market in Vietnam.