CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Tất cả các thông tin cá nhân đều được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN D.V.G và được backup thường xuyên dữ liệu sử dụng trên website cũng như thông tin cá nhân chủ khách hàng.
Việc thu thập và sử dụng thông tin:
Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một tài khoản (user account), khi bạn sử dụng dịch vụ trên website vnmicrostructure.com

Phạm vi sử dụng:
Để thực hiện giao dịch tại website vnmicrostructure.com bạn phải cung cấp thông tin để tạo một tài khoản người dùng. Những thông tin bạn cung cấp sẽ được vệ mật theo quy định trong Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân của website vnmicrostructure.com

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng dịch vụ do vnmicrostructure.com cung cấp. Bạn có trách nhiệm thông báo ngay những trường hợp: mất tài khoản, lỗi hệ thống… để chúng tôi kịp thời hỗ trợ.

Bạn cũng có thể bổ sung thêm các thông tin khác trong tài khoản như tên người dùng, địa chỉ, số điện thoại để giúp vnmicrostructure.com phục vụ bạn tốt nhất. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản vnmicrostructure.com của bạn.

Nếu có bất cứ sự cố hay tranh chấp nào xảy ra, những thông tin bạn cung cấp khi đăng ký sẽ là căn cứ để chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn.

Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể cung cấp dịch vụ , chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc từ chối cung cấp dịch vụ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

vnmicrostructure.com sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích:

Ghi nhận các sản phẩm bạn quan tâm

Cung ứng các dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của bạn.

Gửi cho bạn thông tin về chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới.

Giải quyết các khiếu nại về dịch vụ.

Hỗ trợ kỹ thuật khi tài khoản gặp sự cố

Thời gian lưu trữ:
Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin tài khoản người dùng Website để hỗ trợ quá trình sử dụng dịch vụ của chủ tài khoản. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật hoàn toàn.

Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân:
Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp theo đúng các quy định trong các bộ luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ của bạn cho bên thứ ba (công ty chuyển phát) để họ giao hàng cho bạn trong trường hợp khu vực bạn muốn nhận hàng không nằm trong phạm vi giao hàng trực tiếp của nhân viên vnmicrostructure.com

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng đại diện: 37/24 đường 49, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Liên hệ online:

Email: inquiry@vnmicrostructure.com
Số điện thoại: 028 62 811 158
Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
Bước 1: Truy cập website: vnmicrostructure.com

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Vào Thông tin tài khoản, chọn mục Thay đổi thông tin/Thay đổi mật khẩu

Bước 4: Nhập thông tin cần thay đổi và bấm Lưu.

Thay đổi Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân:
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sửa đổi một số qui định trong Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website vnmicrostructure.com

Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của vnmicrostructure.com sau khi nhận được thông báo sửa đổi Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận thực hiện theo các qui định đã được sửa đổi.

Trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng đại diện: 37/24 đường 49, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Liên hệ online:

Email: inquiry@vnmicrostructure.com
Số điện thoại: 028 62 811 158

Trân trọng!