Mài / đánh bóng – Grinder/Polisher

MÀI-ĐÁNH BÓNG/GRINDING-POLISHING

Bước mài và đánh bóng được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau. Chúng thường được thực hiện trên 1 máy kết hợp cả mài và đánh bóng. Có nhiều hệ thống chỉ dùng để mài.

Mục tiêu của bất cứ phương pháp nào đều nhắm đến kết quả cuối cùng là không có biến dạng và thích hợp cho phân tích. Hạt mài ban đầu nên nhỏ như có thể nhưng có khả năng lấy đi được biến dạng sau khi cắt và tạo mặt cắt tương đối phẳng. Mỗi bước tiếp theo phải giảm được biến dạng tối thiểu như có thể và lấy đi được biến dạng sinh ra trong bước trước. Sử dụng chất bôi trơn thích hợp (đa phần là nước) xuyên suốt quá trình nhằm tối thiểu biến dạng.

CÁC DÒNG MÁY MÀI/ĐÁNH BÓNG

MiniMet 1000 MetaServ 250 MetaServ 250 Twin
Đường kính và số lượng đĩa mài 2.875in [73mm]

1 đĩa

8in [203nmm]

10in [254mm]

1 đĩa

8in [203mm]

10in [254mm]

2 đĩa

Điều khiển Màng – Phím nhớ Màng – Phím nhớ Màng – Phím nhớ
Lập trình Không Không Không
Kiểu Bán tự động Thủ công – Bán tự động Thủ công – Bán tự động
Dịch chuyển theo trục Z
Đầu mài tích hợp có thể Vector LC 250, Vector Vector LC 250
Cổ kểt nối đầu mài và đĩa giữ mẫu Code 60-9005, lực đơn (chỉ cho Vector LC 250)

Code 60-2499, lực trung tâm (chỉ cho Vector)

Code 60-9005, lực đơn (chỉ cho Vector LC 250)
EcoMet 250
EcoMet 300
EcoMet 250 Pro
EcoMet 300 Pro
Đường kính và số lượng đĩa mài 8in [203mm]

10in [254mm]

1 đĩa

12in [305nmm]

1 đĩa

8in [203mm]

10in [254mm]

1 đĩa

12in [305nmm]

1 đĩa

Điều khiển Màng – Phím nhớ Màng – Phím nhớ Cảm ứng Cảm ứng
Lập trình Không Không
Kiểu Thủ công – Bán tự động Thủ công – Bán tự động Thủ công – Bán tự động Thủ công – Bán tự động
Dịch chuyển theo trục Z
Đầu mài tích hợp có thể AutoMet 250 AutoMet 250

AutoMet 300

AutoMet 250 AutoMet 250

AutoMet 300

Cổ kểt nối đầu mài và đĩa giữ mẫu 60-9000 Trung tâm

60-9005 Đơn

60-9000 Trung tâm

60-9005 Đơn

60-9000 Trung tâm

60-9005 Đơn

60-9000 Trung tâm

60-9005 Đơn

Thông số cụ thể của từng model vui lòng click vào tên sản phẩm bên tay trái hoặc

liên hệ chúng tôi

Email: inquiry@vnmicrostructure.com