Kính Hiển Vi

KÍNH HIỂN VI

Kính hiển vi, phân tích các đặc điểm hay cấu trúc tế vi và các phân tích khác thường được phân tích trên các mẫu đã được cắt, đúc, chuẩn bị với các bước mài/đánh bóng thích hợp để khám phá được vùng cần quan sát. Thông thường, loại thông tin cần tìm sẽ chỉ cho ta thấy nên dùng loại kính hiển vi nào là thích hợp nhất.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một số các loại kính như kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi kim tương và kính hiển vi phân cực. Kính hiển vi có thể có dòng ánh sáng truyền qua, ánh sáng phản xạ hoặc cả hai. Có dòng vùng sáng, vùng tối, và 1 số các kỹ thuật như cho độ tương phản về giao diện khác nhau và ánh sáng phân cực nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc biệt trong phân tích nghiên cứu vật liệu.

Sơ đồ cơ chế chỉ ra đường đi của ánh sáng trong kính hiển vi thẳng đứng có ánh sáng phản xạ được hoạt động với vùng sáng

Sơ đồ chỉ ra đường ánh sáng trong vùng sáng Sơ đồ đường đi của ánh sáng trong vùng tối

Sơ đồ của ánh sáng đi đối với loại có độ tương phản giao diện khác biệt (DIC)

Sơ đồ đường đi của ánh sáng trong ánh sánh phân cực với đĩa Lambda tùy chỉnh (đĩa nhuộm màu nhạy)
Cấu trúc Martensitic của Cu=11.8% Al không tẩm

Trên: quan sát trong vùng sáng

Dưới: quan sát bằng ánh sáng phân cực

Cấu trúc Martensitic của Cu=11.8% Al không tẩm

Trên: quan sát vùng tối

Dưới: quan sát trong điều kiện có độ tương phản giao diện khác biệt (200X)

Mọi chi tiết liên hệ

Email: inquiry@vnmicrostructure.com