Chụp và phân tích hình ảnh

THIẾT BỊ CHỤP HÌNH ẢNH TỰ ĐỘNG VÀ PHẦN MỀM PHÂN TÍCH

DIGITAL IMAGING EQUIPMENT & SOFTWARE

Hệ thống Omnimet cung cấp khả năng phân tích hình ảnh mạnh mẽ kết hợp với cơ sở dữ liệu linh hoạt . Omnimet được thiết kế thân thiện với quan sát của người sử dụng, khả năng đo lường chọn và click chuột, sử dụng chu trình phân tích được lập trình sẵn hoặc làm việc theo chương trình mà người sử dụng thiết lập. Cơ sở dữ liệu tận dụng sự tiếp cận phân cấp để tổ chức hợp lý cho số đông người sử dụng và dữ liệu hình ảnh vô cùng dễ dàng.

Hệ thống Omnimet cung cấp đồng bộ hệ thống tích hợp chọn và click bao gồm kính hiển vi, camera, và phần mềm phân tích thông qua giao diện Microsoft Windows thân thiện. Thường bất cứ 1 hình ảnh định dạng tiêu chuẩn nào đều được quan sát trực tiếp thông qua kính hiển vi đã được hiệu chuẩn hoặc nhập từ phần mềm Omnimet cho việc phân tích. Phần mềm Omnimet cung cấp nhiều cấp độ khác nhau về sự linh hoạt, tính năng và khả năng phân tích nhằm đạt được yêu cầu của mỗi phòng thí nghiệm về yêu cầu dữ liệu hình ảnh và phân tích định lượng hình ảnh

Hệ thống hình ảnh kỹ thuật số và các giải pháp cho phần mềm OmniMet Modular

• Hệ thống linh hoạt với phần mềm hay phần cứng trọn gói được cài đặt trước các phụ kiện tự chọn

• Omnimet Viewer được hỗ trợ mạng LAN

• Hệ thống bao gồm Microsoft Windows và các phần mềm Office

• Tất cả các sản phẩm OmniMet bao gồm con chuột, cuốn hướng dẫn SumMet của Buehler

Các đặc điểm của từng phần mềm

Mô tả Viewer Basic Advanced Express Enterprise
Chức năng dữ liệu cơ sở

Thiết lập và tương tác cơ sở dữ liệu

Quản lý dữ liệuKiểm soát hình ảnh

Kích hoạt và lưu trữ

Độ sáng, cân bằng tự động, xoay, bắt lỗi màu, phóng đại số, trình bày, tinh chỉnh và chú thích


Ứng dụng chụp ảnh
Hình ảnh đa tiêu điểm

Ứng dụng Mosaic ghép nhiều hình ảnh

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Trình bày dữ liệu
Dữ liệu báo cáo, chương trình tinh chỉnh (yêu cầu Microsoft Office)

Cửa sổ kết quả với trình tự đo lường

Mức màu sắc (kích thước, cường độ), hệ đo lường và báo cáo 16-bit

Giao diện phần cứng
Giao diện camera (USB, EEE I394, thẻ chụp, DirectShow, Twain, etc.) và bộ điều chỉnh bàn truyền động
Ứng dụng đo đạc và phân tích
Chiều dài, rộng, khu vực, chiều dài đường bao

Bán kính tròn, góc, đếm đối tượng

Các ứng dụng Advanced

Các ứng dụng Express

Các ứng dụng Premium


  • º
  • º
  • º
  • º

  • º
  • º
Phân tích hình ảnh tự động
Chạy các ứng dụng đã cài đặt sẵn

Các ứng dụng tùy chọn (86-3010)

ScriptBuilder giúp thiết lập ứng dụng phân tích

  • º

  • º
  • Đi kèm sản phẩm
º
  • Sản phẩm tùy chọn (mua riêng)

Chi tiết vui lòng liên hệ

Email: inquiry@vnmicrostructure.com