Khối chuẩn và mũi đo Knoop/ Vickers

Kiểm tra khối chuẩn không trực tiếp hàng ngày được đề nghị như một phương pháp hợp thức hóa hoạt động của máy đo và phù hợp các tiêu chuẩn, cũng như độ chính xác của toàn bộ hệ thống. Việc kiểm tra nên được thực hiện thông qua các mức làm việc của máy đo tại các giá trị độ cứng và lực danh nghĩa được sử dụng.

Khối chuẩn

Được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của các máy đo Knoop/ Vickers, các khối chuẩn của Wilson Hardness thiết lập tiêu chuẩn cho công nghiệp. Với nhiều giá trị độ cứng và tải trọng kiểm tra danh nghĩa, khối chuẩn Knoop và Vickers của Wilson Hardness được đánh bóng rất tinh, hiệu chuẩn chính xác và được chứng thực bởi NVLAP đạt các tiêu chuẩn ASTM và ISO liên quan.

Mũi đo

Mũi đo kim cương tinh xảo chính xác đảm bảo đẳng cấp quốc tế và phù hợp các tiêu chuẩn về hình học nghiêm ngặt của ASTM và ISO

Khối chuẩn (ASTM E384, ANSI Z540-1, & ISO 10012)

Mã số sản phẩm

Mô tả

9200-200 Knoop 10 đến 499 grams*
9200-201 Knoop 500 đến 1000 grams*
9200-202 Vickers 50 đến 499 grams*
9200-203 Vickers 500 đến 1000 grams*
900020511 Mỗi bộ hiệu chuẩn bổ sung
900020515 Vickers 1kg đến 120kg*

*Hãy chỉ rõ giá trị độ cứng danh nghĩa và lực đo theo gram yêu cầu khi đặt hàng

Mũi đo Knoop/Vickers (ASTM E384)

Mã số sản phẩm

Mô tả

900020330 Mũi đo Vickers cho các đời 300, MO, FB, LR
900027111 Mũi đo Knoop cho dòng 200, LL
9150-504 Mũi đo Knoop cho dòng 400 (401/ 402 MVD)
9100-684 Mũi đo Knoop cho máy Tukon 2100 / T2500
9150-505 Mũi đo Vickers cho dòng 400 (401/ 402 MVD)
900020340 Mũi đo Vickers cho các đời 300, MO, FB, LR
900027121 Mũi đo Vickers cho dòng 200, LL
900001414 Mũi đo Vickers khi sử dụng máy đo Rockwell Bề mặt
9100-687 Mũi đo Vickers cho máy Tukon 2100 / T2500

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *