Dòng máy cắt Isomet – Isomet Precision Cutter

Buehler cung cấp 2 dòng máy cắt: Isomet Precision Cutter và Delta, PowerMet Abrasive Cutter
Buehler supplies two cutting lines: Isomet Precision Cutter & Delta, PowerMet Abrasive Cutter
Dòng máy Isomet Precision Cutter cung cấp chất lượng cắt tốt nhất với các mẫu kích thước nhỏ, qui mô ở phòng thí nghiệm

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.