♦ Thiết kế giúp mài chính xác vật liệu đến một độ sâu nhất định

♦ Bao gồm hai vòng chặn bằng sứ và bằng kim loại

Mã hàng Mô tả
60-8097 Cho tấm lam kính 1 x 3in [25 x 76mm] (với vòng chặn)
60-8100 Cho tấm lam kính 26 x 48mm (bộ giữ mấu histolic)
60-8101 Cho mẫu đúc 1in [25mm]
60-8102 Cho mẫu đúc 1.25in [32mm]
60-8103 Cho mẫu đúc 1.5in [38mm]
60-8112 Cho mẫu đúc 30mm
60-8113 Cho mẫu đúc 40mm
60-8110 Vòng chặn thay thế được, lớp phủ gốm sứ
60-8111 Vòng chặn thay thế được, bề mặt là thép biến cứng
60-9049 Đầu giữ mẫu cho bộ giữ mẫy vi chỉnh (yêu cầu đầu chỉnh)

Chi tiết liên hệ email: inquiry@vnmicrostructure.com

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.