Đĩa gia nhiệt và đĩa khuấy
Mã sản phẩm

Mô tả

190620 Máy khuấy từ gia nhiệt, 100-1400rpm, 20-300ºC, 3L
190621 Nhiệt kế với bộ giữ thẳng và nguồn điện
190636 Đĩa gia nhiệt chính xác cho lam kính, bề mặt 280 x 200mm, 20-300ºC, 1.1kW

Chi tiết xin liên hệ email: inquiry@vnmicrostructure.com

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *